Splošni pogoji

Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu orakeljluci.si in oracleoflight.eu. Vsa vsebina na teh spletnih straneh je last ORAKELJ LUČI – ORACLE OF LIGHT, Uršula Zakrajšek s.p. (v nadaljevanju ORACLE OF LIGHT) in je informativne narave.
 

Osnovni pogoji poslovanja

Vse storitve, ki jih izvaja ORAKELJ LUČI – ORACLE OF LIGHT, so predmet razvedrila. 

Prisostvovanje v šoli, tečajih, delavnicah, predavanjih in pri naročilu analiz, svetovanj, energijskih slik ORAKELJ LUČI – ORACLE OF LIGHT poteka na lastno odgovornost. Avtor storitve ne nosi odgovornosti glede zgoraj navedenih storitev in izdelkov.

V primeru udeležbe v šoli je prijava veljavna po prejemu plačila akontacije, ki znaša 140€ in izstavljenem računu stranki. V primeru, da si oseba po vplačilu akontacije premisli, se le-ta zadrži zaradi manipulativnih stroškov. 

V primeru prejema celotnega gradiva šole ali tečaja, ki je last ORAKELJ LUČI – ORACLE OF LIGHT, je oseba dolžna poravnati vse obveznosti za nazaj, vključno z zadnjim predavanjem, ki se ga je udeležila. Prav tako, če se oseba zaradi lastnih razlogov ni mogla udeležiti predavanja, to ne zadrži plačila, saj prejme vse gradivo in posnetke po elektronski pošti. Vplačila niso predmet vračila. 

V primeru naročila svetovanj, analiz in energijskih slik, ki zahtevajo predhodno pripravo, je pogoj za pričetek izvedbe plačilo predračuna v celoti.

Vsa gradiva ORAKELJ LUČI – ORACLE OF LIGHT so posredovana v elektronski obliki, v formatih PDF, JPG, mp3, mp4, m4a in ne v tiskani obliki.

 
Omejena odgovornost
 
ORAKELJ LUČI – ORACLE OF LIGHT ne odgovarja za uporabo spletnih strani oracleoflight.eu in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo tam nahajajočih se spletnih vsebin. ORAKELJ LUČI – ORACLE OF LIGHT ne prevzema odgovornosti za nobeno neposredno, posredno, naključno, posebno ali posledično škodo, ki jo povzroči uporaba ali neuporaba vsebin na straneh..
 
ORAKELJ LUČI – ORACLE of LIGHT se bo trudil za pravilnost informacij in lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb. ORACLE OF LIGHT ne prevzema odgovornosti za izjave ali obnašanje tretjih oseb, ki so morebiti vključeni v ustvarjanje vsebin na spletnih straneh.
 
 
Omejena pravica uporabe vsebin
 
Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu orakeljluci.si in oracleoflight.eu za osebno ali poslovno uporabo pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena brez predhodnega dovoljenja ORAKELJ LUČI – ORACLE OF LIGHT.
 
 
Varovanje podatkov
 
ORAKELJ LUČI – ORACLE OF LIGHT, Uršula Zakrajšek s.p. (v nadaljevanju ORAKELJ LUČI – ORACLE OF LIGHT) spoštuje zasebnost svojih uporabnikov. Upravljavec osebnih podatkov, ki jih posameznik posreduje ob dostopu do spletne strani ali jih vpiše znotraj te spletne strani je podjetje ORAKELJ LUČI – ORACLE OF LIGHT, Uršula Zakrajšek s.p., Videm 28, 1312 Videm – Dobrepolje (v nadaljevanju tega besedila upravljavec osebnih podatkov).
 
Posameznik dovoljuje upravljavcu uporabo osebnih podatkov, ki jih ta posreduje v vseh primerih, ko vpiše svoje osebne podatke na spletni strani oracleoflight.eu, za namene obveščanja o storitvah in novicah povezanih z ORAKELJ LUČI – ORACLE OF LIGHT.
 
Posameznik, ki dostopa do spletnih strani upravljavca osebnih podatkov ter na njih izpolni spletni obrazec s svojimi podatki, se strinja da lahko ta zbira podatke o obiskih spletnih strani za namene analize interesa obiskovalca za nakup ter posledično za pripravo prilagojene ponudbe posamezniku.
 
Upravljavec osebnih podatkov, podatke pridobljene za zgoraj opredeljene namene lahko posreduje zunanjim administratorjem sistema ter drugim osebam, ki dostopajo do podatkov v imenu in na račun upravljavca osebnih podatkov.
 
Posameznik izjavlja in potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj v skladu z določbami 29., 30., 31., 32. in 33. Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) – Uradni list RS, št. 94/ 2007. Izjavlja tudi, da je seznanjen z dejstvom, da je posredovanje podatkov prostovoljno ter da v primeru, če podatkov ne bo posredoval, upravljavec ne bo izvedel prenosa e-priročnika, druge publikacije ali izpolnil druge storitve na katere se prijavlja posameznik oziroma ne bo izvedel analize interesa obiskovalca spletne strani ter pripravil prilagojene ponudbe posamezniku. Če posameznik ne želi, da mu upravljavec osebnih podatkov pripravi prilagojeno ponudbo glede na obisk njegove spletne strani lahko bodisi onemogoči piškotke na svojem brskalniku ali pa ne posreduje svojih podatkov znotraj obrazca na spletni strani upravljavca ter tako zagotovi svojo anonimnost. Privoljenje lahko posameznik prav tako kadarkoli prekliče z obvestilom o prenehanju uporabe njegovih osebnih podatkov na naslov info@oracleoflight.eu.